โรงเรียนกรุงเทพพิทยา
KRUNGTHEPPITTAYA SCHOOL
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
17 ถนนรามคำแหง 2 ซอย 3 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2740-9614-5 โทรสาร 0-2740-9930
ติดต่อชำระเงิน : ktpfinance@hotmail.com
Admin : Phongkarn@hotmail.com

วันที่ 16 มกราคม 2562 โรงเรียนหยุดวันครูแห่งชาติ
วันที่ 24 -25 มกราคม 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ค่ายลูกเสือบ้านบึง จ.ชลบุรี
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบประเมินผลและวัดผลระดับชาติ ( O-NET) ที่โรงเรียนกรุงเทพพิพยา
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนกรุงเทพพิทยาจัดงานอนุบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 12
โรงเรียนกรุงเทพพิทยา เปิดรับสมัครเรียนภาคฤดูร้อน Summer Camp 2019 สนใจรายละเอียดติดต่อที่ ธุรการ ณ บัดนี้เป็นต้นไป โบรชัวร์ คลิก


อาจารย์อรุณรัตน์  สารกิติพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพพิทยา
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
เพลงโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ปฎิทินปฏิบัติงาน
     
     
บรรยากาศภายในโรงเรียนกรุงเทพพิทยา

นายสุมงคล สุวรรณนภาศรี
ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ


คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มงานปฐมวัย
ลูกจ้างประจำ
ดาวน์โหลดใบสมัคร KTP SummerCamp 2019 คลิก
ดาวน์โหลด ภาพชุดกิจกรรมการแสดงงาน 15 ปี กทพ.สืบสานงานพ่อก้าวต่อพอเพียง
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3
หน้า 1 หน้า 2
เว็บเบราเซอร์นี้เหมาะสำหรับ Google Chrome หรือ internet explorer 9 ขึ้นไป
ควรใช้ (Internet Download Manager) ในการ Download ข้อมูล
ปีที่ 15 ฉบับที่ 113
เดือน ธันวาคม 2560