โรงเรียนกรุงเทพพิทยา
KRUNGTHEPPITTAYA SCHOOL
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
17 ถนนรามคำแหง 2 ซอย 3 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2740-9614-5 โทรสาร 0-2740-9930
ติดต่อชำระเงิน : ktpfinance@hotmail.com
Admin : Phongkarn@hotmail.com

โรงเรียนกรุงเทพพิทยา เปิดรับสมัครเรียนภาคฤดูร้อน Summer Camp 2019 สนใจรายละเอียดติดต่อที่ ธุรการ ณ บัดนี้เป็นต้นไป โบรชัวร์ คลิก
วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนกรุงเทพพิทยาสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
วันที่ 18 มีนาคม - 11 เมษายน 2562 เปิดเรียน Summer Camp 2019
วันที่ 24 มีนาคม 2562 สั่งจองเครื่องแบบนักเรียน ครั้งที่ 1 ปักชื่อฟรี
วันที่ 7 เมษายน 2562 สั่งจองเครื่องแบบครั้งที่ 2 ปักชื่อฟรี
วันที่ 11เมษายน 2562 ปิดเรียน Summer Camp 2019
วันที่ 12 -16 เมษายน 2562 ปิดเทศกาลสงกรานต์
วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2562 - จำหน่ายหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ,รับเครื่องแบบนักเรียนที่สั่งจองครั้งที่ 1 -2 ,สั่งจองเครื่องแบบนักเรียน ครั้งที่ 3 ปักชื่อเอง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนกรุงเทพพิทยา เปิดภาคเรียนที่ 1/2562

อาจารย์อรุณรัตน์  สารกิติพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพพิทยา
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
เพลงโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ปฎิทินปฏิบัติงาน
     
     
บรรยากาศภายในโรงเรียนกรุงเทพพิทยา

นายสุมงคล สุวรรณนภาศรี
ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ


คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มงานปฐมวัย
ลูกจ้างประจำ
ดาวน์โหลดใบสมัคร KTP SummerCamp 2019 คลิก
ดาวน์โหลด ภาพชุดกิจกรรมการแสดงงาน 15 ปี กทพ.สืบสานงานพ่อก้าวต่อพอเพียง
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3
หน้า 1 หน้า 2
เว็บเบราเซอร์นี้เหมาะสำหรับ Google Chrome หรือ internet explorer 9 ขึ้นไป
ควรใช้ (Internet Download Manager) ในการ Download ข้อมูล
ปีที่ 15 ฉบับที่ 113
เดือน ธันวาคม 2560